intro_2316

Despre Scoala “Vasile Lucacel”

Prima clădire de şcoală din Someş Odorhei a fost construită in anul 1877. În anul 1914 începe construcţia unei noi şcoli, care este terminată abia în anul 1922. Începând cu anul 1970, procesul de învăţământ se desfăţoară într-o clădire modernă, cu multe săli de clasă şi laboratoare. De-a lungul anilor, Şcoala din Someş Odorhei a format oameni de nădejde, mulţi dintre ei făcând cinste satului lor pe unde au trecut.scoala somes odorhei
Şcoala Gimnazială Someş Odorhei urmăreşte dezvoltarea armonioasă a elevilor atât pe plan fizic cât şi al personalităţii. Această dezvoltare armonioasă se realizează prin ămpletirea activităţilor şcolare cu cele extraşcolare.galerieFoto_9628
În şcoala noastră, activităţile extracurriculare sunt propuse de către consilierul educativ, de învăţători, de profesorii diriginţi şi de celelalte cadre didactice ale şcolii. Ele sunt cuprinse în Planul managerial şi în Calendarul activităţilor educative. Organizarea şi desfăşurarea lor sunt asigurate de către responsabilii stabiliţi.

În fiecare an se desfăşoară o serie de activităţi educative, devenite deja tradiţionale:
Ziua Naţională a României, sărbătorile de brad, 15 ianuarie Memento – Eminescu, 24 ianuarie – Ziua Unirii, 30 ianuarie – Zilele Caragiale, 8 Martie, Săptămâna francofoniei, Ziua Eroilor, 1 Iunie – Ziua copilului, Sfârşit de an şcolar; concursul sportiv zonal şi judeţean: Cupa Văii, concursul: Sanitarii pricepuţi, Voces Primavera, Olimpiadele şcolare, activităţi în parteneriat cu Biblioteca Şcolară şi Comunală, Poliţia Comunei Someş Odorhei, Biserica Ortodoxă Someş Odorhei.

Pe lângă aceste activităţi, elevii şcolii noastre au participat la numeroase acţiuni prilejuite de proiecte educaţionale, parteneriate şi excursii tematice: concurs de orientare turistică – Băile Puturoasa, excursie la Peştera Urşilor, excursie în orizontul local – Piscul Ronei – Valea Dracului; Excursie tematică – Avram Iancu – Alba Iulia – Brad.
Cu sprijinul şcolii funcţionează şi îşi desfăşoară activitatea Asociaţia Ghidelor şi Ghizilor din România (Centrul Local Someş Odorhei) o asociaţie non-guvernamentală, de educaţie non-formală deschisa copiilor, tinerilor şi adulţilor.

Colectivul de redacţie al revistei Ecouri adună şi redactează materiale legate de viaţa şcolii, creaţii literare ale elevilor din şcoală, concretizate in 2-3 numere editate pe an şcolar.

Ne mândrim cu rezultatele obţinute la olimpiadele şi concursurile şcolare:
-Concursul naţional de limba şi literatura română – Mihai Eminescu
-Etapa judeţeană, menţiune – Şolomonean Anda, clasa a VII-a (2008)
-Etapa judeţeană, menţiune – Pop Teodora, clasa a VI-a (2010)
-Olimpiada de biologie – etapa judeţeană, Mureşan Ionuţ, clasa a VII-a
-Concursul de educaţie pentru sănătate Descoperă o lume sănătoasă – etapa judeţeană – Mureşan Ionuţ, clasa a VII-a
-Concursul pentru sănătate şi acordarea primului ajutor Sanitarii Pricepuţi – Echipajul Şcolii Gimnaziale Someş Odorhei – Locul III
-Cupa văilor – etapa zonală – Şolomonean Anda – clasa a VII-a – Locul I – viteză
-Cupa văilor – etapa zonală – Şolomonean Anda – clasa a VII-a – Locul I – lungime
-Cupa văilor – etapa zonală – Lucăcel Sergiu – clasa a VIII-a – Locul I – viteză
-Cupa văilor – etapa zonală – Lucăcel Sergiu – clasa a VIII-a – Locul I – lungime
-Cupa văilor – etapa zonală – Conţ Bianca – clasa a VIII-a – Locul III – rezistenţă
-Cupa văilor – etapa zonală – Echipa de minifotbal a şcolii – Locul I